Installation av appen ”BussAkuten” på iPhone

Här kan du ladda ner guiden i pdf-format >


Säkerställ i god tid före första körningen att appen fungerar, vid problem kontakta Bussakutens Trafikledning.

Applikation tillhandahålls kostnadsfritt av BussAkuten. Utrustning, eventuell installation och dataavgifter för BussAkutens positioneringssystem be­kostas av Leverantören.

Leverantören ansvarar för:

  • Föraren är införstådd med hur BussAkutens app fungerar
  • Föraren är utrustad med en fungerande smarttelefon (exempelvis Android eller Iphone).
  • Smarttelefonen ska ha ett öppet mobilt operativsystem och GPS-funktion.
  • Möjlighet att ladda smarttelefonen i bussen

Möjligheten att använda fast installerad eller mobil GPS-enhet finns, kontakta oss för mer information.

För koordinerade installations och utbildningsinsatser tillsammans med Bussakuten kontakta oss för mer information.

 

Instruktioner

1. Hämta appen ”Bussakuten” i ”App Store” , välj sedan ”Installera”

2. Efter installation och första gången appen öppnas, välj ”Bara när appen används”

3. Ange ditt mobilnummer, klicka på ”Login”

4. När installationen är klar, säkerställ att Platstjänster är korrekt aktiverat.

 

Platstjänster Iphone

1. Gå till inställningar, och välj ”Integritetsskydd”

2. I ”Integritetsskydd”, välj ”Platstjänster”

3.Säkerställ att ”Platstjänster” är aktiverad.
Gå till apparna och välj ”Bussakuten”

4. Åtkomst till platsinfo ska vara satt till ”När appen används”

5. När ovanstående är gjort öppna appen ”Bussakuten” och logga ut och in igen.

 

Roaming Iphone

Roaming måste aktiveras om körningar med appen sker utanför Sverige.

1. Gå till ”Inställningar” och välj ”Mobilnät”

2. Välj ”Alternativ för mobildata”

3. Aktivera ”Data-roaming” om den är avaktiverad

 

VoLTE Voice over LTE/4G Iphone

VoLTE är en teknik för att hantera rösttrafik över 4G-nätet. Om tekniken inte används kan data inte skickas över 4G-nätet samtidigt som ett telefonsamtal pågår. De flesta nätleverantörer har funktionen i sina nät men abonnemangsformen kan avgöra om tekniken ingår i abonnemanget som standard. Kontrollera detta med er leverantör av mobilabonnemang. Vilken telefon som används påverkar också möjligheten att använda VoLTE, de flesta nyare telefoner stödjer tekniken VoLTE.

Gå till ”Inställningar” och välj ”Mobilnät”

Välj ”Alternativ för mobildata”

Välj ”Aktivera 4G”

Välj ”Röst och data”