Bussakutens integritetspolicy

Den här integritetspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med Bussakuten. Personuppgiftsansvarig för Bussakuten är moderbolaget Merresor AB, 556401-0055, Fredsforsstigen 22-24, 167 14 Bromma. Telefon: 08-479 32 73

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, som träder i kraft 25 maj 2018 har du rätt att få veta hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Du har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att vi raderar dina personuppgifter från våra register.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.


1. Insamling av information

Vi samlar in information om dig när du som kund eller leverantör kontaktar oss med en förfrågan, t.ex. via mejl eller telefon. Informationen som vi samlar in kan inkludera ditt för- och efternamn, din e-postadress, din adress, ditt telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt bankinformation. Ditt samtal kan komma att spelas in, i utbildningssyfte, kvalitetssyfte och trygghetssyfte. VI raderar alla samtalsloggar och inspelningar äldre än 14 dagar.

Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare om du besöker vår webbplats, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och de sidor som du besöker på vår webbplats. Denna information innehåller inte någon personligt identifierbar information.

 

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

  • Återkoppla till dig via e-post eller telefon gällande beställningar/ordrar
  • Utställa faktura (personnummer eller organisationsnummer)
  • Kunna använda Bussakutens GPS-app
  • Kunna mäta avstånd mellan bussgarage och startort
  • Göra ditt besök mer personligt och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och i vår app
  • Visa annonser för dig på internet eller för personer med liknande profil som du har

 

3. Lagring av information

Efter att ett formulär har skickats till oss eller efter telefon- och mejlkontakt sparas dina uppgifter till dess att vi inte har behov av dem längre. Se längre ner hur du eller ditt företag kan bli raderad från vårt register.

 

4. Utlämnande till tredje part

Merresor AB är de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen, via mejl eller via telefon. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantag gäller för betrodda parter som hjälper oss att driva vår webbplats och vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Andra uppgifter (ej personuppgifter) som t.ex. besöksstatistik kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

 

5. Informationsskydd

Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö.

 

6. Användning av cookies

Vi använder cookies. Cookies förbättrar användarupplevelsen på vår webbplats genom att bland annat identifiera återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information. Du kan välja att blockera användandet av cookies i din webbläsare, men då riskerar du att få en sämre användarupplevelse. 

 

7. Rätt till information och rätt att bli glömd

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med att du skickar en prisförfrågan till oss. Du har också rätt att "bli glömd", d.v.s. raderad från våra register.

Vill du begära ett registerutdrag? Vänligen skicka in din begäran via post och märk kuvertet med ”Registerutdrag” eller ”Begäran om att bli glömd”, tillsammans med en kopia på ditt ID-kort samt din signatur till adressen nedan. Bifoga namn, mobiltelefon samt e-postadress, så att vi kan hitta dig i vårt register. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon. Så fort vi har behandlat ditt ärende så raderar vi självklart alla dina personuppgifter.

Merresor AB
Fredsforsstigen 22-24
167 14 BROMMA

Dataskyddsombud
E-post: dpo@transdev.se
Tel: 08-629 50 00